ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เราแนะนำให้คุณอ่านด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันสำหรับการใช้บริการเว็บหวย lottoasian.com ซึ่งอยู่ภายใต้การยอมรับของคุณดังต่อไปนี้

 

เมื่อใดก็ตามที่คุณได้ทำการสมัครเพื่อใช้บริการเว็บหวย lottoasian.com หรือสิ่งอำนวยความสะดวก หรือเรียกดูเว็บไซต์ เท่ากับว่าคุณได้รับรู้และยอมรับแล้วว่าได้อ่านด้วยความละเอียดรอบคอบและได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด และยินดีที่จะผูกพัน โดยในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คำว่า คุณ, ของคุณ หรือ ผู้ใช้งาน หมายความถึงผู้ใช้งานที่ปลายทาง ส่วนคำว่า เรา, ของเรา และ บริษัท หมายความถึงเว็บหวย lottoasian.com

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดจะใช้กับผู้ใช้งานของเว็บหวย lottoasian.com รวมถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดเมนย่อย เวอร์ชันของอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบริการต่างๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัท ทั้งนี้เรามีสิทธิ์ที่จะเพิ่มเติม, ลบ หรือปรับปรุงข้อความใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผู้ใช้งานมีหน้าที่คอยเข้ามาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อาจมีการเพิ่มเติม, ลบ หรือปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันกับเวอร์ชันล่าสุด

 

ข้อจำกัดของผู้ใช้งาน

  • ผู้ที่สามารถใช้งานเว็บหวย lottoasian.com ได้จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น

 

การเข้าถึงเนื้อหา

  • บริษัทให้สิทธิ์ไม่ผูกขาด เพิกถอนได้ และไม่สามารถถ่ายโอนให้คุณได้ในการเข้าถึงเนื้อหาอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้คุณ (ก) มีสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว (ข) ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ บนเว็บหวย lottoasian.com
  • ไม่มีการอนุญาตให้คัดลอกการออกแบบ, เค้าโครง และรูปลักษ์ของเว็บไซต์ในที่นี้ ด้วยเหตุผลด้านการคุ้มครองภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

 

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

  • เว็บหวย lottoasian.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ, ระงับ หรือยุติการเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ก็ได้ โดยไม่มีความจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลังจากนั้นในภายหลังการชี้แจงเรื่องดังกล่าวจะมีขึ้นหรือไม่นั้น ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

 

ข้อจำกัดเกี่ยวกับความรับผิดชอบในเนื้อหาที่ไม่ใช่ของบริษัท

  • เมื่อเข้ามาใช้งานเว็บหวย lottoasian.com เป็นไปได้ว่าคุณอาจพบเจอข้อมูลบางอย่างที่ไม่ใช่ของบริษัท เราจึงไม่ขอแสดงความรับผิดชอบใดๆ ก็ตามในเนื้อหาเหล่านั้นที่อาจขัดต่อกฎหมาย ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม มีการล่วงละเมิด เป็นที่น่ารังเกียจ หรือขัดต่อศีลธรรม ซึ่งทางบริษัทจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้งานข้อมูลดังกล่าวที่ไม่ใช่ของบริษัท ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม